Vilkår

​PRODUKTANSVAR

Køber SKAL VIDE DET ER RESTLAGER VARE .

Varerne er hvis andet ikke er nævnt II sorteringsvarer som kan have fejl i træ/plastik, samlinger, eller overfladebehandling. Varerne købes derfor som beset, med en væsentlig rabat og kan derfor ikke byttes. 1.sorterings bestillingsvare ydes gældende fabriksgaranti,fra den valgte produktionsfabrik.

PRISERNE

ALLE PRISER PÅ HJEMMESIDEN ER INKL. MOMS.

Priserne er gældende så længe lager haves, såfremt andet ikke er anført. Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i Dkr. incl. moms. Når ikke andet er nævnt er tilbuddet baseret på samlet bestilling. Vinduer som lever op til de Danske energi krav og u-værdier. VI SKAFFER DET MESTE ! Der tages forbehold for udsolgte vare. Ikke på lager bestillingsvare fragt 450,-

ORDREBEKRÆFTELSER

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

MÅLANGIVELSE

Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Når andet ikke er anført er glasmål færdige glasmål. Målene opgives altid som bredde x højde.Hvis kunden angiver mål på produkt, er det kundens ansvar og ingen reklamtionsret.​

ANNULLERING OG ÆNDRING AF ORDRER

Ordrer der allerede er videregivet til vor leverandør, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber. RESTLAGERET.EU er skadesløs i den udstrækning, RESTLAGERET.EU pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, som RESTLAGERET.EU efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller trediemand.​

RESTLAGERET.EU ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE FOVOLDT AF DET SOLGTE:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager. ​

I intet tilfælde er RESTLAGERET.EU ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i RESTLAGERET.EU ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. RESTLAGERET.EU og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.​

LEVERINGSTIDSPUNKT

Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majoure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, af det købte eller forhold hvorover RESTLAGERET.EU ikke er herre.​

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor RESTLAGERET.EU har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. ​

Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning, forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

FORSENDELSE

Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, ordnes af RESTLAGERET.EU.​

LEVERINGSSTED

Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber. Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen.

FRAGTOMKOSTNINGER

Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab lager. Hvis RESTLAGERET.EU skal ordne forsendelsen, fremsendes varerne ufranco.​​

FRAGTSKADER

Køber skal ved levering kontrollere det købte for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer colli-antallet ikke til det der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

​VIGTIGT! - Ren kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder at retten til reklamation fortabes.​

BETALINGSBETINGELSER

Kontant ved afhentning, forudbetaling eller pr. efterkrav.

Leverede varer forbliver vor ejendom indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

Ved Betalingsfrist forfald tilskrives 2,5 % renter pr. måned samt rykkergebyr på 100 kr.pr.måned.​

BETALINGSSTED

RESTLAGERET.EU, Netto kontant/Dankort eller Bankoverførsel.

GARANTI

Garantien gælder for den funktionelle del af varen ifølge købelovens bestemmelser. Elektriskedele/slidedele 1 års garanti.

REKLAMATIONER

Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og altid før montering og eventuel behandling. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.

REKLAMATIONSRETTEN BORTFALDER HVIS:

1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert.

2. Udvendige døre og vinduer ikke er behandlet eller kun er behandlet med farveløse produkter.

3. Monteringen ikke er korrekt udført.​

TVIST

Enhver tvist eller uoverenstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig , afgøres efter Dansk Ret ved retten i Rødding 1. instans